Llista d'inscrits 24 hores per parelles

Equip Dorsal
2 petaos Pend.